Ngày đăng: 06/03/2024

Trong quá trình đấu thầu, các bên tham gia không chỉ có bên mời thầu, nhà thầu chính mà hiện nay còn có thể có sự tham gia của nhà thầu phụ. Vậy quy định về nhà thầu phụ trong xây dựng bao gồm những gì? Hãy cùng Vạn An Group tìm hiểu ngay nhé!

Nhà thầu phụ là gì
Nhà thầu phụ là gì

Khái niệm nhà thầu phụ là gì?

Theo khoản 36 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013 thì nhà thầu phụ là nhà thầu tham gia thực hiện gói thầu theo hợp đồng được ký với nhà thầu chính.

Nhà thầu phụ là nhà thầu ký hợp đồng và thực hiện các gói thầu theo đúng hợp đồng mà họ đã ký kết với nhà thầu chính, thường là thực hiện một phần công việc của nhà thầu chính. Họ làm việc trực tiếp với nhà thầu chính chứ không phải nhà đầu tư.

Nhà thầu phụ/Thầu phụ tiếng Anh là: subcontractors

Quy định về hợp đồng nhà thầu phụ

Theo quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP, một hợp đồng thầu chính có thể bao gồm nhiều hợp đồng thầu phụ. Khi ký kết hợp đồng thầu phụ, tổng thầu, nhà thầu chính hoặc nhà thầu nước ngoài phải tuân thủ các điều khoản sau:

  • Chỉ được ký kết hợp đồng thầu phụ nếu nhà thầu phụ có năng lực và hoạt động hợp pháp phù hợp với yêu cầu của công việc.
  • Nhà thầu nước ngoài khi thực hiện hợp đồng xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam với vai trò là nhà thầu chính phải ưu tiên sử dụng nhà thầu phụ trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu. Chỉ khi các nhà thầu phụ trong nước không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu, thì mới có thể ký kết hợp đồng thầu phụ với nhà thầu phụ nước ngoài. Việc sử dụng vật tư, thiết bị tạm nhập tái xuất phải được quy định cụ thể trong hợp đồng, ưu tiên sử dụng vật tư, thiết bị trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói thầu.
  • Các nhà thầu phụ không có trong danh sách thầu phụ kèm theo hợp đồng phải được chủ đầu tư chấp thuận.
  • Tổng thầu, nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, và sai sót trong các công việc thực hiện bởi nhà thầu phụ.
  • Tổng thầu, nhà thầu chính không được giao toàn bộ công việc theo hợp đồng cho nhà thầu phụ thực hiện.

ThS. KTS. Phương Hữu Thơ
Phó Tổng Giám Đốc at Vạn An Group | 0968 675 102 | Website

Kinh nghiệm: 13 năm
ThS. KTS Phương Hữu Thơ là một kiến trúc sư được tôi luyện qua nhiều dự án lớn về thiết kế thi công khách sạn. Hiện tại anh là Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc của Vạn An Group. Tận tâm, nhiệt huyết, uy tín và tài năng là những giá trị anh lan toả đến với Cán bộ công nhân viên cũng như khách hàng.